Onze medewerkers publieksdienst en technici hebben een BHV-diploma. Zij kunnen instaan voor de eerste opvang en/of verzorging. Wendt u zich hiervoor tot het aanwezige personeel. Er is ook een AED aanwezig in de Toneelschuur.