Onze nieuwsbrieven gaan naar duizenden abonnees tegelijk. Als een e-mailprovider zijn spamfilter scherper instelt dan kan het zijn dat onze nieuwsbrieven plotseling toch als ongewenste e-mail worden gezien. 

* Kijk of onze nieuwsbrief onverhoopt in uw ongewenste e-mail/spam/reclame terecht is gekomen en markeer deze dan als gewenst/veilig
* Voeg publiciteit@toneelschuur.nl toe aan uw contactpersonen/veilige afzenders
* Neem contact met ons op om na te gaan of uw email-adres nog staat aangemeld voor onze nieuwsbrief. Stuur daarvoor een e-mail met uw gegevens naar publiciteit@toneelschuur.nl

Mochten er zich problemen (blijven) voordoen, neemt u dan contact op met uw e-mailprovider, of meldt u aan met een ander e-mailadres.